Ing. Mária Vaňková      -  riaditeľka/konateľka spoločnosti  
   
Ing. Vladimír Mihalco    -  vedúci technického úseku  
Ing. Anna Petrušová   -  vedúca ekonomického úseku  
 Mgr. Andrea Ribovičová  - vedúca plavárne