Koncepcia rozvoja Mesta Bardejov v tepelnej energetike