O Z N Á M E N I E

Práce týkajúce sa projektu "výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o.", ktorý prebieha už vyše roka sa pomaly blíži k svojmu záveru, avšak z časovej náročnosti a rozsiahlosti spomínaného projektu sa jeho finalizácia a ukončenie prác posúva na záver oktobrá 2023.

V súčasnej dobe je stav eurofondových prác v štádiu, kedy všetky rekonštruované rozvody sú už vymenené a uložené v zemi. Dokončujú sa však vnútro objektové práce (prepojenia, tlakovania systému, komunikácia ...)

Takmer všetky objekty, ktoré sú súčasťou rekonštruovaných okruhov K-01, K-03, K-04, K-07 a K-08 fungujú už na novom systéme zásobovania teplom, avšak pred nami je ešte obodbie počas, ktorého je potrebné systém správne vyladiť a nedostatky odchytiť v počiatočnej fáze, čo so sebou môže priniesť obmedzenia na dodávke tepla alebo teplej vody pre koncových odberateľov tepla, za čo sa ospravedlňujeme a za pochopenie ďakujeme.


 
Ing. Vaňková Mária                                                                                                                                                     
konateľka spoločnosti BARDTERM, s.r.o. Bardejov