Kategória kamery
Kategórie adresátov - zákazníci
Kategórie adresátov - zamestnanci
Kategórie adresátov - uchádzači o zamestnanie
Kategórie adresátov - žiaci zaradení do systému duálneho vzdelávania a zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov
Kategórie adresátov - členovia dozornej rady spoločnosti
Kategórie adresátov - podujatia

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese
zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu :
www.eurotrading.sk/zo