Zverejnenie


FirmaPopisPlatná odPlnenieTypČíslo zmluvy
MART SYSTEM, s.r.o.Výstavba plynovej kogeneračnej jednotky2020-10-28Dodatok č.2 k ZOD2020-10-28
HIREKON, s.r.o.Poskytovanie auditorských služieb2020-10-06Zmluva2020-10.06
MART SYSTEM, s.r.o.Výstavba plynovej kogeneračnej jednotky2020-09-30Dodatok č.1 k ZOD04_08_2020
SPP - distribúcia, a.s.Preložka plynárenského zariadenia2020-09-22Dohoda2020-09-22
ENERGOBYT s.r.o. HumennéTermín plnenia2020-08-31Dodatok k ZOD5/EB/2020
Milan KapecStavebný dozor2020-08-11Mandátna zmluva5/2020
ELINEX-BJ s.r.o.Výstavba parkoviska2020-08-10ZOD2.2020-8.20
ANTIK Telecom s.r.o.Prenájom optického vlákna2020-08-06Zmluva o spolupráci2020-08-06
THterm, s.r.o., Pripojenie nového odberného miesta na odber tepla2020-08-05ZOD2020-08-1-2
MART SYSTEM, s.r.o.Výstavba plynovej kogeneračnej jednotky v objekte Krytej plavárne2020-08-04ZOD04_08_2020
Marek Pozník, INKRUSTOPChemické čistenie vyhradených tlakových nádob2020-08-04ZOD04-08-2020
MART SYSTEM s.r.o.Revízie detektorov spáliteľných plynov a pár2020-08-03Rámcová dohoda2020-08-03
SPPDodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu2020-07-30Dodatok007
Slovenská inovačná a energetická agentúraPoskytnutie nenávratného finančného príspevku2020-07-30ZmluvaKZPPO4SC45120195/X49
Tatra banka, a.s.Dodatok č. 13 k zmluve o kontokorentnom úvere2020-06-17Dodatok2020-06-17
Tatra banka, a.s.Všeobecné úverové podmienky2020-06-17Zmluva2020-06-17
Tatra banka, a.s.Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s.,2020-06-17Zmluva2020-06-17
ENERGOBYT s.r.o. HumennéRekonštrukcia kotolne K-11(fasáda,okná,komín,strecha,okolie)2020-06-15ZOD7/EB-BJ/2020
ENERGOBYT s.r.o. HumennéOprava a montáž systému merania tepla2020-06-05ZOD5/EB/2020
SCOMA a.s.Dodávka tepla odberateľovi2020-04-29Zmluva2/2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
BARTDTERM. Všetky práva vyhradené. 2014@Bloo-M CMS, Bloomade WEB development
Dispečing NONSTOP - Poruchová služba
472 26 43, 0911 054 006