Zverejnenie


FirmaPopisPlatná odPlnenieTypČíslo zmluvy
MEDIC PARK s.r.o.Zmluva o zriadení vecného bremena2021-06-04Zmluva 2021-06-04
CONSULTING A&T, s.r.o.Dodatok č.1 k zmluve č. VO - 2212172021-04-12Dodotok č.1VO - 221217
ANTIK Telecom s.r.o.Pripoloženie optickej chráničky2021-03-12ZOD1/3/2021
MESTO BARDEJOVDarovacia zmluva2021-02-19ZmluvaD2021-01
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd2021-02-11Dodotok č.310-000070927PO2013
MESTO BARDEJOVVýška nájmu za prenajatý majetok2021-02-04Dodatok č. 272021-02-04
EKO-TERM SERVIS s.r.o.Kontrolná činnosť2021-01-29Zmluva028/21/Z
Gastroped s.r.o.Podnájom nebytových priestorov2021-01-13Zmluva o podnájme2021-01-13
LEHA, s.r.o.Podnájom nebytových priestorov2021-01-13Zmluva o podnájme2021-01-13
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.Zverejňovanie dôležitých oznamov a informácií 2021-01-01Zmluva2021-01-01
Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.Poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel2021-01-01Dodotok č.17710045111
EXPORT-IMPORT, s.r.o.Zmluva o združenej dodávke elektriny2020-12-30Zmluva2333263021
Bardejovská televízna spoločnošť, s.r.o.Zverejňovanie dôležitých oznamov a informácií2020-12-16Zmluva2020-12-16
Slovak Telekom, a.s.Podnájom nebytových priestorov2020-12-16Zmluva o podnájme2020-12-16
ELGAS, k.s.Dodávka elektriky koncovému odberateľovi2020-12-15Dodatok05/2021
EXPORT-IMPORT, s.r.o.Zmluva o združenej dodávke elektriny2020-11-30Zmluva2020-11-30
ZŠ Nám.arm.gen.L.SvoboduDodávka tepla odberateľovi2020-11-30Zml.o dodávke tepla04/2020
Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p. BardejovDodávka a odber tepla2020-11-30Zml.o dodávke tepla03/2020
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke plynu na HPP2020-11-23Zmluva5100030708
Smart technologies s.r.o.Modernizácia MaR DOS na okruhu kotolne K-062020-11-18ZOD01/20
1 | 2 | 3 | 4 |
5
|6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
BARTDTERM. Všetky práva vyhradené. 2014@Bloo-M CMS, Bloomade WEB development
Dispečing NONSTOP - Poruchová služba
472 26 43, 0911 054 006