Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. má uzatvorenú Kolektívnu zmluvu, na základe ktorej sú vyplácané odmeny pre zamestnancov firmy. Celkový objem mzdových prostriedkov schvaľuje MsZ, ktorý je súčasťou rozpočtu spoločnosti za predmetný rok.