Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. má k dispozícií centrálny dispečing.

Dispečing je nepretržitá havarijná služba, na ktorú je možné volať 7 dní v týždni, 24 hodín denne aj počas víkendov a sviatkov.
Systémom centrálneho zásobovania neustále monitorujeme dodávku tepla alebo TÚV v reálnom čase s čo najhospodárnejším prevádzkovaním jednotlivých zdrojov.
Dispečeri majú on-line k dispozícií aktuálne informácie o dodávke ÚK a TÚV na jednotlivých odovzdávacích staníc tepla OST, prípadne informácie o havarijných situáciách,
preto môžu promptne zasiahnuť. Systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT) neustále monitorujeme.
Naši zamestnanci vám ochotne poradia, resp. zabezpečia odstránenie poruchy týkajúcej sa nekvalitnej dodávky TÚV alebo tepla. BARDTERM, s.r.o. ako dodávateľ tepla má zodpovednosť za vykurovaciu sústavu po odovzdávaciu stanicu tepla (OST)
u konečného odberateľa.
Vlastníci bytov nesú zodpovednosť za vnútorné rozvody a radiátory.

V prípade poruchy najprv je potrebné kontaktovať správcu bytového domu.

Na dispečing BARDTERM, s.r.o. volá spravidla zástupca bytového domu, v havarijných prípadoch aj obyvateľ bytu.