BARDTERM, s.r.o.
sa začlenil do Registra solventných firiem.

 

Zverejnené certifikované spoločnosti
v denníku Hospodárske noviny