O Z N Á M E N I E

Z dôvodu poklesu vonkajšej teploty v meste Bardejov, spoločnosť BARDTERM, s.r.o. v minulotýždňových dňoch začala vykurovaciu sezónu 2023/2024,
na základe vyhlášky č. 152/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa podľa §1, odseku 2.

Zároveň by sme chceli požiadať všetkých naších odberateľov tepla a koncových odberateľov tepla, aby v najbližších dňoch venovali zvýšenú pozornosť svojím tepelným zariadeniam (rozvody a radiátory) a odkontrolovali si, či sú vnútorné rozvody, stúpačkové rozvody, jednotlivé vstupy do bytov, termostatické hlavice na radiátoroch otvorené a v prípade zavzdušnenia si zabezpečili odvzdušnenie tepelných zariadení.

V prípade poruchy dodávky teplej vody alebo ústredného kúrenia hláste svojím správcom, alebo

dispečing BARDTERM, s.r.o.
Poruchová služba
054/472 26 43
0911 054 006


 
Ing. Vaňková Mária                                                                                                                                                     
konateľka spoločnosti BARDTERM, s.r.o. Bardejov