Rubriky

Cena tepla | Vyúčtovanie ceny tepla za rok 2020Vyúčtovanie ceny tepla za rok 2020
 

Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. vykonala vyúčtovanie ceny tepla za rok 2020, na základe ktorého vrátila svojim zmluvným odberateľom t. j. správcom bytových domov, organizáciám a školám celkovú sumu vo výške 203 069,30 € s DPH.

 
BARDTERM, s.r.o. zároveň oznamuje, že jednotková cena tepla na rok 2021 je nižšia oproti roku 2020 o 4,27 %.
 
Ing. Vaňková Mária
konateľka spoločnosti
BARDTERM, s.r.o

 BARTDTERM. Všetky práva vyhradené. 2014@Bloo-M CMS, Bloomade WEB development
Dispečing NONSTOP - Poruchová služba
472 26 43, 0911 054 006