Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. vykonala vyúčtovanie ceny tepla za rok 2020, na základe ktorého vrátila svojim zmluvným odberateľom t. j. správcom bytových domov, organizáciám a školám celkovú sumu vo výške 203 069,30 € s DPH.
 
BARDTERM, s.r.o. zároveň oznamuje, že jednotková cena tepla na rok 2021 je nižšia oproti roku 2020 o 4,27 %.
 
Ing. Vaňková Mária
konateľka spoločnosti
BARDTERM, s.r.o