Spoločnosť BARDTERM, s.r.o.  počas nasledujúcich troch týždňov vydaných nových protipandemických opatrení na zníženie mobility, spomalenie šírenia infekcie, zamedzenie importu nových mutácií a zredukovanie nárastu hospitalizácií prijala nasledovné opatrenia​