Zamestnanci spoločnosti BARDTERM, s.r.o. zareagovali na výzvu  saleziánskej komunity ...