Na základe aktuálnych platných hygienických opatrení pri vstupe do budovy BARDTERM, s.r.o. Bardejov pre verejnosť je povinnosť použiť dezinfekciu rúk a ochranné rúško.
Pri vybavovaní požiadaviek uprednostnite elektronickú alebo telefonickú komunikáciu.


https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-okt/
https://www.facebook.com/sro.bardterm/