BARDTERM, s.r.o.
patrí do registra solventných firiem...

Register Solventných Firiem zahrňuje elitu slovenského podnikateľského prostredia.
Certifikácia odráža dlhodobú ekonomickou stabilitu, solventnosť, spoľahlivosť, a efektívne vedenie podnikania spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky. 
 
KTO MÔŽE CERTIFIKÁT ZÍSKAŤ

  • spoločnosť nemá žiadne registrované dlhy
  • firma nie je v insolvenčnom riadení, konkurze alebo likvidácii
  • spoločnosť nemá záväzky viac ako 30 dní po dobe splatnosti
  • hodnotenie spoločnosti spadá do kategórie AAA - BB skóringového hodnotenia
  • firma pravidelne publikuje finančné výledky v Zbierke listín
  • certifikovaný subjekt musí mať hodnotu Platobného indexu Bisnode najhoršie v kategórii B2