Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o.