Správa EP k Stratégii EU pre vykurovanie a chladenie

Stratégia identifikuje oblasti, v ktorých je potrebná zmena alebo reforma, aby sa zohľadnil budúci vývoj a podarilo sa dosiahnuť ciele EÚ. Poskytuje rámec na začlenenie účinného vykurovania a chladenia do energetických politík EÚ, tým že sa zameriava na zastavenie úniku energie z budov, maximalizáciu účinnosti a udržateľnosti systémov vykurovania a chladenia, podporu účinnosti v priemysle a využívanie výhod začlenenia vykurovania a chladenia do elektrizačnej sústavy.