BARDTERM, s.r.o. v  týchto dňoch, v dôsledku zmeny počasia, zahajuje dodávku tepla a teplej vody pre konečných odberateľov, t.j. pre bytové domy v Bardejove. 
Bar
dejovčania sa nemusia obávať žiadnej odstávky teplej vody a kúrenia.
Spoločnosť Bardterm má plne funkčné plynové kotolne, ktoré sú v zálohe v prípade poruchy na kogeneračnej elektrárni.

Mária Vaňková, 

konateľka spoločnosti Bardterm, s.r.o.