Kotolňa K-07 sa nachádza na ulici Kúpeľná. 
Celkový výkon kotolne je 4,49 MW.
 
Teplom zásobuje:

 
Slovenská C, D, E
Dlhý rad      B/1, B/2, B/3, B/4
    
 
Obdobie predaj tepla / kWh predaj TÚV / m3 vykurovaná plocha /m2
2016 2 551 234 8 073 20 052
2017 3 553 690 8 088 20 052
2018 3 346 000 7 961 20 052