Vyúčtovanie ceny tepla za rok 2019
        
         Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. vykonala vyúčtovanie ceny tepla za rok 2019, na základe ktorého vráti svojim zmluvným odberateľom     t.j. správcom bytových domov a organizáciám  240 122 € do 31.5.2020.
          BARDTERM, s.r.o. zároveň oznamuje, že cena tepla v roku 2020 je o 7 % nižšia ako bola v roku 2019 a zároveň je o 10% nižšia, ako by bola pri výrobe tepla  zo zemného plynu. BARDTERM, s.r.o. nakupuje teplo od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o., ktoré teplo vyrába spaľovaním drevnej štiepky.
 
                                                                 Ing. Mária Vaňková
                                                                 konateľka spoločnosti 
                                                                  BARDTERM, s.r.o.