Kotolňa K-02 
Celkový výkon kotolne je 11,1  MW.
 
Kotolňa K 02 sa nachádza sa na ulici Tačevská.
Teplom zásobuje tieto bloky:
Komenského D3, D4, D5, K1,K2, K3, K7, K8, K9, MŠ
Sázavského I1, I2, I3
Tačevská K4, K5,K6

 
Obdobie predaj tepla /kWh predaj TÚV / m3 vykurovaná plocha /m2
2016 7 143 331   77 713
2017 8 295 684   77 713
2018 7 779 934   77 713