Za teplo dnes platíme menej 

Za teplo dnes platíme menej ako pred dvadsiatimi rokmi
Podiel nákladov na teplo na celkových čistých príjmoch domácností klesá