Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. vyhrala súdny spor s p. Kubekom, ktorý sa mal ospravedlniť obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. za to,
že v týždenníku Bardejovské novosti uviedol nepravdivý údaj o tom, že spoločnosť BARDTERM, s.r.o. nadmerne a neoprávnene účtovala cenu tepla za 1 GJ priamym odberateľom.
Už na okresnom pojednávaní sme súhlasili s tým, že nemusí našej spoločnosti platiť nemajetkovú ujmu.
     Pán Kubek podal odvolanie na Krajský súd, ktorý ešte 26.1.2017 rozhodol, že p.Kubek je povinný sa ospravedlniť.
Do dnešného dňa sa tak nestalo.
    Právny zástupca spoločnosti BARDTERM, s.r.o. vydal predexekučnú výzvu, ktorou  sa budeme ospravedlnenia domáhať.
Túto informáciu zverejňujeme z dôvodu, že p. Kubek nás opäť obvinil z porušovania energetického zákona a z nepravdivých údajov o činnosti našej firmy a to na mestskom zastupiteľstve dňa 24.1.2019.

 
Ing. Mária Vaňková
konateľka spoločnosti
 

Rozsudok KS PO

Predexekučná výzva z 30.3.2017

Uznesenie NS SR

Predexekučná výzva z 30.1.2019