Kotolňa K 01 sa nachádza sa na ulici Nábrežná. 
Inštalovaný výkon kotolne je 9,95 MW.
 
Teplom zásobuje tieto objekty:
Fučíkova   1,2,3,4,5 ,7,8,15b,16,17,18,19,20,21,22
T.Ševčenku 15, 22a, ZŠ, Bardbyt,BARDTERM údržba
Nábrežná  10,10a, ll, lla, 12, 12a, 13, 13a, 14, 14a,15a,
Štefanikova  23
29.augusta  6, HA. J.Andraščíka internát, HA J.Andraščíka Ľ.jedáleň
ul. Topolianska  Centrum sociálnych služieb


 
Obdobie predaj tepla / kWh predaj TÚV / m3 vykurovaná plocha /m2
2016 5 687 655 14 348 53 499
2017 7 990 444 14 323 53 499
2018 7 447 580 13 865 53 499