Dozorná rada vykonáva činnosti predovšetkým v oblasti kontroly, zúčastňuje sa valného zhromaždenia a pri splnení zákonom stanovených podmienok je povinná zvolať valné zhromaždenie, je oprávnená domáhať sa vyslovenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pre jeho rozpor so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami, a v určitých zákonom vymedzených prípadoch je oprávnená zastupovať spoločnosť.

Mgr. Stanislav Soroka, MBA - predseda

Ing. Ján Pecuch - člen

Ing. Andrea Štefanková - člen

Slavomír Hudák - člen

Mgr. Eva Kučová - člen