Ing. Ján Rychvalský - predseda

Ing. Adam Dzamba - člen

Ing. Miloš Dvorský - člen

Slavomír Hudák - člen

Mgr. Eva Kučová - člen