Tento  týždeň  od  5.7.2021  do  9.7.2021 bola  odstávka kotolne  K-11  na sídlisku Vinbarg  a  K-19  MŠ/ Materská škôlka/ na ulici Nový sad.   Počas  týchto  dní  boli urobené  takmer identické práce  ako počas odstávok na všetkých kotolniach kde už odstávky boli ukončené.  Sú  to práce:  kontrola  rozvodových   skríň  a  MaR  /Meranie a Regulácia/ techniky, čistenie  filtrov na  TV / Tepla voda/   a ÚK  / Ústredné   kúrenie /, oprava  izolácie na potrubí ,  vymenené  manometre tlaku, ktoré neukazovali  správne  hodnoty, premazanie  čerpadla ÚK /Ústredné kúrenie/, čistenie  strešných  dažďových  zvodov a boli  otvorené kotly ku blížiacej sa revíznej kontrole.
Priebežne s odstávkami sa riešia aj havarijné stavy, ktoré blokujú dodávku TV / teplej vody/. Tento týždeň to bolo na VS / výmenníkovej stanici/ v bloku K-9 kde bola vymenená prasknutá mosadzná časť potrubia na ohreve TV / teplej vody/.
Na budúci týždeň od 12 .7.—16 .7. 2021 budú odstávky na kotolni K-04, ktorá sa nachádza na ulici Svätého Jakuba  + K-14 a K-16 / malé kotolne na Radničnom námestí/.