Pre rok 2020 je platné ROZHODNUTIE Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0062/2019/T v ktorom je stanovená od 1.januára 2019 do 31.decembra 2021 cena tepla takto:


Variabilná zložka maximálnej ceny tepla                        0,0359  €/kWh

a fixná  zložka maximálnej ceny tepla                        210,3490   €/kW


     Táto cena sa na základe dohodnutých a platných zmlúv na nákup tepla, odber elektrickej energie a odber zemného plynu mení od 1. januára 2020 následovne:Variabilná zložka ceny tepla                                             0,033   €/kWh

a fixná  zložka ceny tepla                                              196,390    €/kW