Vyúčtovanie ceny tepla za rok 2017
    Výrobca tepla BARDTERM, s.r.o. po vykonaní vyúčtovania za rok 2017 v preplatkoch vráti zmluvným odberateľom tepla a TÚV  Správcom bytových a nebytových domov ( OSBD, SPRAVBYT, s.r.o., BARDBYT, s.r.o., BYTY, s.r.o.), školám a ostatným organizáciám sumu 128 260 € do konca apríla 2018.