Cena tepla v relácii
OBČAN ZA DVERAMI 15.4.2018
 
V relácii OBČAN ZA DVERAMI - odvysielane 15.4.2018 v RTVS sa okrem iného hovorilo aj o cene tepla.
V tejto súvislosti sa očakáva od správcov a výrobcov tepla seriózny prístup k vyúčtovaniu nákladov za dodávku tepla.
Občania boli upozornení na to, aby si všímali okrem iného aj to, či výrobca tepla investuje aj do obnovy zariadenia a rozvodov tepla.
Pri porovnávaní ceny tepla pre rok 2018 zo zverejnených výrobcov tepla najlepšie vychádza naša spoločnosť, t.j. BARDTERM, s.r.o. – viď tabuľka: 
BARDTERM, s.r.o. dodáva teplo z obnoviteľných zdrojov, z biomasy  centrálnym systémom zásobovania.
Pravidlá dodávok tepla vrátane ceny z centrálneho systému zásobovania teplom reguluje a kontroluje štát (Ministerstvo hospodárstva, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenská obchodná inšpekcia a pod.).

Vývoj ceny tepla v spoločnosti BARDTERM, s.r.o. si môžete pozrieť v rubrike :
 Cena tepla - Porovnanie cien tepla - BARDTERM, s.r.o. za roky 2012 - 2018.pdf